Welcome to the St. John Nepomucene Parish !

St. John Nepomucene Parish was founded by Slovaks from Slovakia, in Central Europe, who wished to band together, in their new land. With the approval of Archbishop Corrigan, on October 25, 1895, the first Mass was offered in the new St. John Church, on East 4th Street. The Reverend Francis Pribyl was the first Pastor. The life of the Slovak Parish was beginning.


Rev. Stefan Chanas, Associate Pastor

Address - Rectory:

411 East 66th Street (& 1st Avenue)
New York, N.Y. 10065
U.S.A.

Tel. No. (212) 734-4613
Fax (212) 734-2483
MASSES: Sunday: 9:00 A.M., 11:00 A.M. (Slovak),6:00 P.M.
Daily (Monday—Saturday): 8:00 A.M.MASSES:

CONFESSIONS IN: SLOVAK, ENGLISH, CZECH, POLISH
Confessions after 8:00 A.M. daily Mass and after all Sunday Masses or by appointment.

BAPTISMS: By appointment.

MARRIAGE: Arrangements six months before wedding.Oznamy
SV. OMŠE ZAMERANẾ NA DETI
bývajú vždy v poslednú nedeľu v mesiaci o 11:00 A.M. Dnešná sv. omša je takáto „detská“ sv. omša. Pozývame všetky deti aj rodičov.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA OKRESU MSGR. ŠTEFANA KRASUĽU Č. 16
bude dnešnú nedeľu, 26. októbra 2014 o 1:00 popoludní, na fare kostola sv. Jána Nepomuckého. Na programe bude finančná správa a plán činnosti na budúce obdobie. Po schôdzi bude občerstvenie. Všetci delegáti, členovia a hostia sú vítaní.

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH
V sobotu 1. novembra je slávnosť Všetkých svätých. Avšak v USA tento rok to nie je prikázaný sviatok. Sv. omša v našom kostole bude ráno o 8:00 A.M.

DUŠIČKY - NOVÉNA SV. OMŠÍ ZA ZOSNULÝCH
Nezabudnite nám odovzdať mená vašich zosnulých, aby sme ich mohli zaradiť medzi tých, za ktorých sa bude sláviť novéna (t.j. deviatnik) sv. omší = 9 sv. omší za vašich zosnulých.

DAYLIGHT SAVING TIME
Letný čas končí na budúcu nedeľu 2. novembra. Nezabudnite si posunúť ručičky hodiniek o hodinu nazad.

POZVANIE NA HUSĽOVÝ KONCERT
Pozývame vás na “Koncert pre osem strún”, ktorý organizuje Generálny konzulát Českej republiky v New Yorku. Na tomto koncerte vážnej hudby, ktorý sa uskutoční v našom kostole v stredu, 29. októbra o 6:30 P.M., vystúpia Jaroslav Svěcený (husle) a Julie Svěcená (husle).

ĎALŠIA MLÁDEŽNÍCKA SV. OMŠA
Pozývame vás na ďalšiu slovenskú sv. omšu pre mladých s mládežníckymi piesňami a kázňou zameranou na mladých, ktorá bude v sobotu 8. novembra o 7:00 PM (už s platnosťou za nedeľu). Radi privítame všetkých mladých vekom a duchom. Hlavným celebrantom a kazateľom bude Fr. Vladimír Chripko, CO (Tappan, NY). Po sv. omši bude malé pohostenie a posedenie.

RÁDIO LUMEN - SVETLO A POKOJ DO VAŠICH PRÍBYTKOV
Slovenské katolícke Rádio LUMEN vám ponúka vyše 50 druhov zaujímavých relácií 24 hodín denne, ktoré môžete počúvať naživo alebo z archívu na www.lumen.sk.
 
          St. John Nepomucene 2003 Website Maintenance: info@slovakinfo.com