Welcome to the St. John Nepomucene Parish !

St. John Nepomucene Parish was founded by Slovaks from Slovakia, in Central Europe, who wished to band together, in their new land. With the approval of Archbishop Corrigan, on October 25, 1895, the first Mass was offered in the new St. John Church, on East 4th Street. The Reverend Francis Pribyl was the first Pastor. The life of the Slovak Parish was beginning.

Rev. Msgr. Lawrence M. Connaughton, Pastor
Rev. Stefan Chanas, Associate Pastor

Address - Rectory:

411 East 66th Street (& 1st Avenue)
New York, N.Y. 10065
U.S.A.

Tel. No. (212) 734-4613
Fax (212) 734-2483
MASSES: Sunday: 9:00 A.M., 11:00 A.M. (Slovak),6:00 P.M.
Daily (Monday—Saturday): 8:00 A.M.MASSES:

CONFESSIONS IN: SLOVAK, ENGLISH, CZECH, POLISH
Confessions after 8:00 A.M. daily Mass and after all Sunday Masses or by appointment.

BAPTISMS: By appointment.

MARRIAGE: Arrangements six months before wedding.Oznamy
MARIÁNSKA PÚŤ DO WEST HAVERSTRAW, NY
Spolok svätého Štefana č. 716 IKSJ vás pozýva na Slovenskú katolícku púť do Marian Shrine vo West Haverstraw, 10. augusta 2014. Pred sv. omšou bude možnosť spovede; Sv. omša bude o 11 hodine dopoludnia, obed o 12:30 odpoludnia a Ružencová procesia o 2:30 popoludní. O informácie volajte Jozefa Bilíka 718-463-2084, Henrietu Daitovú 201-641-8922, alebo Marian Shrine 845-947-2200. Kto má záujem cestovať na túto púť autobusom, nech sa prihlási u Márie Božekovej 347-612-1934.

SLOVENSKÁ SV. OMŠA NA BUDÚCU NEDEĽU NEBUDE
Kvôli mariánskej púti vo West Haverstraw na budúcu nedeľu 10. augusta slovenská sv. omša o 11:00 A.M. v našom kostole nebude.

SLOVENSKÁ PÚŤ DO WASHINGTONU, D.C.
V nedeľu 14. septembra 2014 vás pozývame na púť slovenských farností do Národnej baziliky Nepoškvrneného počatia vo Washingtone, DC, ktorej stredobodom bude slávnostná slovenská sv. omša o 11:00am v dolnej krypte baziliky. Touto púťou pri príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie a za účasti kňazov a veriacich rôznych slovenských farností vyvrcholí v USA mariánsky jubilejný rok Sedembolestnej Panny Márie 2014, ktorý vyhlásili biskupi Slovenska v súvislosti s 50. výročím potvrdenia Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska. Záujemcovia o autobus (dospelí $30, deti do 15 r. zdarma) nech sa prihlásia buď osobne (v nedeľu dole v hale), alebo telefonicky na farskom úrade (212-734- 4613), alebo emailom (slovakchurch@gmail.com).

SV. OMŠE ZAMERANẾ NA DETI
Počas letných mesiacov sv. omše zamerané na deti nebudú. Najbližšia takáto sv. omše bude v poslednú októbrovú nedeľu, t.j. 26. októbra.

DRUHÁ ZBIERKA DNEŠNÚ NEDEĽU
Dnešnú nedeľu bude zbierka pre cirkev v Latinskej Amerike na podporu projektov, ktoré posilňujú pastorálny život,vychovávajú vodcov a pomáhajú chudobným. Táto zbierka bude tiež na pomoc americkej katolíckej komunite. Katolícka cirkev v Spojených Štátoch podporuje mnohé katolícke komunity, ktoré sú vo finančnej tiesni. Časť tejto zbierky je určená na tieto účely. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 
          St. John Nepomucene 2003 Website Maintenance: info@slovakinfo.com